kniha

PORTFOLIO

Autorská kniha

Svou autorskou knihou se snažím zobrazovat duši mentálně
nemocného člověka, protože ten je hlavním hrdinou knihy
„Co děláš, seš normální?“ od Edity Svatošové.

K vyjádření této skutečnosti využívám toho, že zabarvuji celý obsah
knihy až na přímou řeč a přídavná jména černě ( - dialogy člověka
jen v hlavě, vnímání věcí intenzivněji - ). Celý přebal je pak vytvořen
pomocí platíček léků, které svou velikostí vůči listům samotné
knihy symbolizují zranitelnost lidské duše.